Transport

Aplicaţia Transport gestionează serviciul public de transport local în conformitate cu prevederile Legii serviciilor de transport public local Nr. 92/ 2007,  cu modificările şi completările ulterioare.

Aplicaţia asigură evidenţa:

 • operatorilor de transport autorizaţi;
 • parcului auto operator, cu ataşare de imagini;
 • autorizaţiilor de transport emise;
 • copiilor conforme;
 • licenţelor de traseu;
 • caietul de sarcini al licenţei de traseu;
 • autorizaţiilor taxi;
 • dispeceratelor;
 • contractelor de atribuire taxi;
 • contractelor de atribuire închiriere;
 • coordonatorilor de transport/ şefilor coloană;
 • cazierelor şoferilor.

Se generează automat registrele cerute de lege, se listează toate documentele prevăzute de lege: autorizaţii, copii conforme, licenţe de traseu, caietul de sarcini al licenţei de traseu, autorizaţii taxi, contractelor de atribuire taxi, contractelor de atribuire închiriere, acte adiţionale, notificări, caziere şoferi etc. și alte situații .

Se gestionează automat debitele aferente în baza  de impozite şi taxe locale.