SOFM – Sistem de ocupare a forţei de muncă

Portalul are ca şi obiectiv facilitarea accesului şi a schimbului de informaţii relevante privind piaţa muncii pentru factorii interesaţi primari şi cei secundari (actori sociali zonali implicaţi) prin crearea unei reţele zonale de comunicare, informare, promovare care include şi sistemul de monitorizare şi evaluare a aplicării planului de măsuri.

Factorii implicaţi sunt:

  • Furnizori privaţi de servicii pe piaţa muncii;
  • Unităţi administrativ – teritoriale;
  • şomeri de lungă durată, persoane inactive;
  • orice persoană care este în căutarea unui loc de muncă.

Soluţii propuse de portal :

– reducerea şomajului prin corelarea activităţilor economice locale cu resursele locale, responsabilitatea socială a angajatorilor;

– descentralizarea serviciilor active de ocupare la nivel local, furnizarea personalizată adaptată specificului local a serviciilor active de ocupare prin intermediul serviciilor sociale;

– trecerea de la servicii pasive (consumatoare bugetare) la servicii active (economii bugetare)  cu diversificarea ofertei de servicii locale.