SICC

SICC este un sistem multiutilizator de centralizare a datelor la nivel de buget, bilanţ, dare de seamă şi comunicare între subunităţile unei primării. Facilitează transmiterea de date între acestea şi întocmirea unor situaţii anuale, trimestriale, lunare.

Sistemul restricţionează accesul prin intermediul drepturilor de acces pentru fiecare grup de utilizatori în parte şi prin asocierea unei subunităţi fiecărui utilizator înregistrat.

Sunt puse la dispoziţie următoarele facilităţi:

  • configurarea tipurilor de consum şi a tipurilor de subunităţi
  • întocmirea organigramei instituţiei/primăriei
  • centralizarea situaţiilor din buget, contabilitate, dare de seamă, bilanţ lunar şi situaţii de personal
  • întocmirea de grafice pe baza datelor centralizate
  • centralizarea tuturor consumurilor efectuate de fiecare subunitate în parte, pe anul sau luna dorită
  • transmiterea de mesaje si documente, electonic, între subunităţi
  • listarea mesajelor şi documentelor ataşate

Aplicaţia poate funcţiona independent sau integrată cu aplicaţia Sigma.