RECAL

Registrul Electronic Central pentru Administrația Locală – este o platformă informatică destinată schimbului de informații între administrațiile locale în vederea punerii în aplicare a legislației care implică notificări sau solicitări de date interinstituționale.

Prin participarea primăriilor, sistemul structurează o importantă colecție de date de interes comun, accesibile prin servicii online de procesare și raportare. Platforma permite interconectarea automata cu aplicațiile software specializate ale primăriilor prin protocoale standardizate independente.

Sistemul este destinat aplicării prin mijloace electronice a prevederilor legilor:

  • HG 791/2010 (pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal) vizând aplicarea impozitului majorat pentru persoanele care au în proprietate mai multe imobile.
  • OUG 86/2010 (pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 5/2003) privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, cu excluderea persoanelor care dețin anumite proprietăți (Anexa 3).
  • Legea 416/2001 cu completările legii 276/2010 privind acordarea de ajutoare sociale (venitul minim garantat) și care impune realizarea de anchete sociale.

Informația de bază pe care este construit sistemul este lista proprietăților pentru fiecare contribuabil, centralizat la nivelul tuturor primăriilor participante. Sistemul clasifică automat această listă în funcție de ordinea de dobândire și adresa de domiciliu permițând stabilirea cotei de majorare pentru fiecare proprietate suplimentară. Rezultatele pot fi accesate ca rapoarte consolidate sau punctual prin căutare.

Sistemul RECAL este oferit ca serviciu informatic online, disponibil permanent prin internet, fără să implice pentru participanți investiții în infrastructura hardware.