Programul permite centralizarea datelor pentru instituţii cu unităţi subordonate în vederea raportării către CAS, CASS, AJOFM.

SalarSql

Aplicaţia SalarSql asigură suport informatic destinat compartimentului Resurse Umane în vederea administrării personalului angajat, calculării drepturilor salariale cuvenite şi elaborării declaraţiilor către instituţiile de asigurări sociale.

Modelul organizatoric şi funcţional al instituţiei se poate elabora pe oricâte niveluri ierarhice cu specificarea fişei postului pentru completarea statului de funcţiuni.

Definirea organigramei în acest mod permite:

  • actualizarea datelor pentru un set restrâns din personal sau pentru întreaga instituţie;
  • generarea unor situaţii specifice anumitor compartimente sau nivele prin selectarea din organigramă a nivelului ierarhic dorit;
  • completarea pontajului şi calculul drepturilor salariale individual sau pentru un departament.