Furnizează rapoarte specifice:

  • situaţii privind amortizarea lunară;
  • liste de inventariere şi balanţe privind mişcarea mijloacelor fixe;
  • listarea stocurilor;
  • fişe de calcul al amortizării, de modificare a valorii, de mişcare, etc.

MiFixSql

Aplicaţia MiFixSql oferă suportul necesar gestiunii elementelor patrimoniale, a mijloacelor fixe, menținând informații cu privire la evidența, caracteristicile și mișcările acestora.

Programul oferă următoarele facilităţi:

  • înregistrarea mijloacelor fixe şi gestionarea elementelor caracteristice (clasificaţia, tipul imobilizării, domeniul aparţinător, sursa de finanţare, durata de utilizare, numărul de inventar – generat în mod automat), evidenţiate pe locuri de folosinţă;
  • determinarea automată a valorilor ce le caracterizează: rata lunară de amortizare, valoarea de inventar, valoarea amortizată cumulată, valoarea rămasă de amortizat;
  • posibilitatea actualizării valorii mijlocului fix și recalcularea valorilor specifice;
  • editarea și listarea documentelor specifice de intrare / mişcare / ieşire, şi urmărirea evoluţiei mijlocului.

Operațiunile de intrare/ieșire a imobilizărilor împreună cu modul de calcul a amortizării lunare generează automat înregistrări contabile.