Situațiile care pot fi listate pe baza datelor introduse sunt:

 • fișa personală a cotizantului
 • situația soldurilor
 • situația zilnică la o anumită dată, pentru fiecare tip de intrare(casă-bancă-alte tipuri)
 • lista celor retrași din C.A.R.P. într-o perioadă
 • lista restanțierilor la împrumut
 • lista restanțierilor la contribuții
 • situația încasărilor pe o perioadă
 • centralizator încasări pe o perioadă
 • centralizator ÎMPRUMUT-COTIZAȚII

CARP Management

Aplicația CARP Management este destinată ușurării muncii caselor de ajutor reciproc.

Elementele pe care le urmărește aplicația sunt următoarele:

 • actualizarea bazei de date
 • înregistrarea cotizanților
 • introducerea soldurilor cotizanților la o anumită dată
 • gestionarea bazei de date și urmărirea fișelor personale
 • înregistrarea noilor cotizanți
 • înregistrarea împrumuturilor
 • înregistrarea cotizațiilor și a altor venituri
 • înregistrarea de diverse operațiuni
 • urmărirea desfășurătorului de rate
 • vizualizarea obligațiilor de plată la o anumită dată

Aplicația are legătură cu contabilitatea și permite generarea tuturor mișcărilor care se realizează în programul de contabilitate din care se pot lista situații pe conturi și pe parteneri.