MECO

Modulul MECO este destinat eliberării online a certificatelor fiscale.

Pentru a obţine certificatul fiscal on-line, utilizatorii trebuie sa efectueze doi paşi în următoarea ordine:

 1. Primul pas este reprezentat de plata taxei de timbru extrajudiciar şi a taxei speciale de eliberare a certificatului fiscal.
 2. Al doilea pas este reprezentat de autentificarea în modulul de listare a certificatelor fiscale on-line.

La pasul doi se parcurg următoarele etape:

 1. Se alege contribuabilul persoană fizică sau persoană juridică. Criteriul de căutare va fi CNP/ CUI .
 2. Se completează datele suplimentare care trebuie să apară în certificatul fiscal pe lângă soldul contribuabilului.
 3. Se listează Cererea de Certificat Fiscal care va fi semnată de către solicitant
 4. Se listează Certificatul Fiscal

 Elementele fundamentale ale acestui sistem sunt:

 1. accesul în sistem prin consultarea unei pagini web la orice intervale orare – 24h  din 24h şi 7 zile din 7
 2. accesul securizat la datele din evidenţa a taxelor şi impozitelor prin accesul pe baza de utilizator şi parolă şi printr-o legatură securizată la serverul de baze de date
 3. accesul restricţionat numai pentru vizualizarea datelor necesare emiterii certificatului fiscal on-line (restanţele de plată pentru sumele scadente la data vizualizării)
 4. imposibilitatea listării certificatului fiscal în cazul în care persoana are sume scadente şi restante
 5. sistemul asigură un istoric al certificatelor fiscale emise on-line