Impotax

Impotax este un sistem informatic destinat administrării impozitelor şi taxelor aferente bugetului local. Proiectat în acord cu legislația și normele în vigoare, sistemul permite prin configurare adaptarea la specificul local.

Sistemul Impotax funcționează integrat cu Sistemul Național Electronic de Plăți (SNEP) implementând toate fluxurile de schimb de date și decontare aferente încasărilor prin platforma națională, incluzând în acest fel facilitatea de plată cu cardul prin internet.

Funcţiilor principale ale sistemului sunt:

 • evidenţa obiectelor şi a materiei impozabile: clădiri, terenuri, mijloace de transport şi alte bunuri sau obiecte impozabile, cu păstrarea istoricului pentru cel puțin 5 ani;
 • evidenţa contribuabililor, persoane fizice şi persoane juridice, în strânsă legătură cu nomenclatura stradală unică a localităţii;
 • gestiunea relaţiei fiscale cu fiecare contribuabil prin intermediul unui cont unic (sau rol unic) care consolidează toate obligaţiile de plată, plăţile, obiectele impozabile atribuite, soldul, extrasul de cont, etc.
 • instituirea tuturor tipurilor de creanţe (debite) pe baza materiei impozabile luate în evidenţă, conform legii;
 • stabilirea impozitului majorat pentru contribuabilii cu mai multe proprietăți, integrat cu Registrul Electronic Central pentru Administrațiile Locale (RECAL);
 • gestiunea majorărilor, scutirilor sau facilităţilor, pentru fiecare contribuabil în parte în funcţie de încadrarea în anumite categorii;
 • înregistrarea, procesarea şi evidenţa plăţilor efectuate de contribuabili şi a efectului acestora asupra creanţelor, atât prin casieriile primăriei, cât şi prin mecanisme alternative de plată (ordin de plată, POS) sau prin terţi parteneri;
 • înregistrarea şi evidenţa altor creanţe bugetare de tipul amenzilor sau a taxelor ocazionale, precum şi a plăţilor şi a efectului acestora;
 • procesarea şi emiterea de informaţii-suport pentru managementul activităţii fiscale;
 • arhivarea şi dezarhivarea datelor privind evidenţa fiscală din anii anteriori, deschiderea şi închiderea evidenţelor fiscale pentru un an;
 • monitorizarea şi analiza activităţii utilizatorilor aplicaţiei;
 • evidenţa contabilă a veniturilor, generarea înregistrărilor contabile în conformitate cu normele metodologice stabilite de către Ministerul Finanțelor;
 • gestiunea activităţii de urmărire şi executare silită a creanţelor;
 • fundamentarea bugetului cu posibilităţi de parametrizare;
 • editarea şi configurarea rapoartelor pentru a răspunde unor cerinţe particulare, prin intermediul generatorului de rapoarte;
 • informarea şi comunicarea cu contribuabilul, emiterea şi gestiunea înscrisurilor adresate contribuabilului: certificate fiscale, înştiinţări de plată, somaţii, procese verbale de impunere.

Module asociate sistemului Impotax:

  • e-Impotax – consultarea şi plata electronică a impozitelor;
  • Impotax-p – folosirea resurselor unor terţi parteneri (Poştă, CEC, RAR) pentru procesarea şi evidenţa plăţilor;
  • Robot – generează informații pentru raportarea telefonică a soldurilor de plată

Impotax este integrat în suita aplicațiilor IndecoSoft cu sistemele GeCon (Gestiune Contracte), Autorizaţii și Contab (Contabilitatea veniturilor), CID, Agroregis, Cassa, Urbanism.