Impotax-P

Modulul este destinat încasării impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabili, prin intermediul oficiilor poştei române, unităţilor CEC sau al altor instituţii cu care primăria are un acord în acest sens.

Sistemul oferă facilităţi pentru:

  • căutarea avansată a contribuabilului – persoană fizică sau juridică în nomenclatorul de persoane;
  • vizualizarea şi încasarea impozitelor, taxelor locale şi amenzilor datorate de contribuabil primăriei;
  • plata parţială sau integrală pentru una sau mai multe taxe datorate;
  • listarea chitanţei cuprinzând plățile efectuate de contribuabil;
  • posibilitatea anulării unei chitanţe din data curentă;
  • posibilitatea plătirii amenzilor şi taxelor fără debit;
  • vizualizarea fişei contribuabilului care conţine în format tabelar taxele restante şi plăţile efectuate în anul curent atât la oficiul poştal, cât şi la casieria primăriei sau prin mijloace electronice.

Administratorul sistemului are posibilitatea să configureze parametrii fiecărei staţii la care se încasează taxele incluzând numerotarea chitanţelor şi securizarea accesului.