Furnizează rapoarte specifice:

  • centralizatoare şi desfăşurătoare pentru toate documentele editabile;
  • situaţia intrărilor / ieşirilor (detaliat sau centralizat);
  • liste de inventariere, balanţe, fişe de magazie, fişe de cont analitic pentru valori materiale, stocuri zilnice, etc.
  • lista vânzărilor adaos/discount;

GestSql

Aplicaţia GestSql este utilizată pentru gestionarea stocurilor de materiale, produse finite, precum şi pentru evidenţa obiectelor de inventar pe magazii şi gestiuni.

Programul permite:

  • gestionarea materialelor, obiectelor de inventar și a altor valori, pe baza înregistrării mișcărilor (intrări/ieşiri), cantitativ şi valoric, cu actualizarea în timp real a stocurilor;
  • editarea și listarea documentelor, în conformitate cu actele normative aplicabile: note de recepție, bonuri de consum / casare / ieșire, bonuri de transfer, etc.
  • implementarea de nomenclatoare: tipuri de produse, furnizori, consumatori, comisii;
  • completarea rapoartelor de producție, înregistrarea comenzilor, cu posibilitatea listării acestora;
Aplicația conține și un submodul destinat gestionării service-ului auto.
Rezultatul operațiunilor se vor înregistra automat în contabilitate.