GeCon

Sistemul integrat GeCon este destinat gestionării contractelor încheiate între instituţiile publice şi persoanele fizice sau juridice.

Sistemul gestionează următoarele tipuri de contracte:

 • contracte cu taxă fixă, cu/fara TVA, in lei sau valută;
 • contracte de vânzare în rate cu dobandă fixă/variabilă, cu/fără TVA, în lei/valută;
 • contracte de vânzare în rate cu rată/anuitate fixă cu procent de dobandă fix, cu dobandă repartizată uniform pe toată durata contractului;
 • contract de refacturare servicii (apă/canal, gaz, energie electrică etc.) – redistribuire sume facturate către consumatori în funcție de criteriile stabilite;
 • Contract pe bază de contorizare;
 • Contracte pe bază de tarif lunar sau zilnic, pe zone;
 • Abonamente de parcare.

Sistemul asigură:

 • instituirea creanţelor, la începutul contractului sau periodic, cu algoritmi de calcul conform clauzelor contractuale;
 • emiterea facturilor în conformitate cu debitele instituite, “în bloc” sau selectiv;
 • gestiunea majorărilor, scutirilor sau facilităţilor;
 • înregistrarea, procesarea şi evidenţa plăţilor efectuate de contribuabili;
 • evidenţa contabilă a veniturilor, generarea înregistrărilor contabile în conformitate cu normele metodologice stabilite de către Ministerul Finanțelor;
 • gestiunea activităţii de urmărire şi executare silită a creanţelor;
 • transferul încasărilor în registrul de casă;
 • securitatea datelor pe baza de utilizator și parola, cu păstrarea în istoric a operațiunilor efectuate de utilizatori;
 • pe partea de situaţii se asigură evidenţa contractelor, debitelor şi majorărilor calculate, facturilor, încasărilor, generarea de balanţe lunare, generarea notelor contabile şi înregistrarea lor în contabilitate, încasarile prin casă se pot exporta în registrul da casă.