DDI – Modul de declarații online

Modulul DDI este destinat depunerii declarațiilor la direcția de venituri a unei instituții publice.

Modulul de depunere a declarațiilor on-line este împărțit în trei secțiuni:

 1. Administrare – secțiune destinată administratorului aplicației din cadrul Direcției Venituri, unde acesta va avea posibilitatea de a genera parolele pentru persoanele care vor utiliza aplicația și opțiuni pentru configurarea acesteia
 2. Interfața utilizatorilor – secțiune destinată persoanelor care au solicitat utilizator pentru depunerea declarațiilor cu următoarele facilități:
  1. vizualizarea patrimoniului existent la acea dată pentru utilizatorul logat în aplicaţie
  2. posibilitatea utilizatorului să adauge elemente de patrimoniu
  3. posibilitatea utilizatorului să adauge o rectificare pentru o declaraţie existentă
  4. secţiune unde contribuabilul să facă upload de fişiere care să ateste declaraţia făcută (fişierele ataşate să fie scanări pentru actele doveditoare)
  5. o secţiune de ajutor unde contribuabilul poate găsi paşii care trebuie urmaţi pentru efectuarea unei declaraţii on-line
 3. Interfața destinată inspectorului din cadrul Direcției Venituri cu următoarele facilități:
  1. avertizarea vizuală a funcţionarului cu privire la existenţa unor declaraţii nou depuse
  2. vizualizarea declaraţiilor depuse şi neconfirmate
  3. vizualizarea detaliilor unei declaraţii depuse
  4. listarea declaraţiei depuse
  5. secţiune destinată transmiterii confirmării / respingerii către contribuabil a declaraţiei depuse sau  solicitării de date suplimentare

Elementele fundamentale ale acestui sistem sunt:

 • accesul în sistem prin consultarea unei pagini web la orice intervale orare – 24h  din 24h şi 7 zile din 7
 • accesul securizat la datele din evidenţa taxelor şi impozitelor prin accesul pe bază de utilizator şi parolă şi printr-o legătură securizată la serverul de baze de date
 • la solicitarea utilizatorului pentru accesul la aplicaţie, în cerere va fi specificată în mod obligatoriu adresa de e-mail şi numărul de telefon care va fi folosită în comunicarea ulterioară depunerii cererii on-line
 • protecţie anti-spam la depunerea declaraţiilor prin folosirea unui generator de coduri de securitate
 • folosirea validărilor la depunerea declaraţiilor on-line pentru eliminarea depunerilor de declaraţii incomplete