Curriculum

Aplicaţia informatică Curriculum este destinată asistării, planificării, organizării şi desfășurării activităţii didactice.

Aplicaţia informatică permite definirea planurilor de învățământ pentru fiecare specializare în parte din cadrul departamentelor. Activitatea didactică poate fi detaliată la nivel de grupe şi subgrupe pentru fiecare tip de activitate (curs, seminar, laborator etc) la nivel de disciplina de studiu. De asemenea pot fi stabilite activitățile care se fac în comun cum sunt cursurile sau seminariile comune.

Pe baza planurilor de învățământ se întocmesc statele de funcţii ale cadrelor didactice angajate sau asociate. Aplicația validează orele alocate din planurilor de învățământ atât la norma de bază cât și plata cu ora, precum și unicitatea asocierii dintre ore și cadrele didactice care le susțin.

În funcție de nivelul de acces, cadrele didactice pot să-și facă raportarea activității desfășurate efectiv la plata cu ora, iar aplicația validează numărul total de ore raportat cu norma rezultată din statele de funcții.

Aplicaţia informatică se integrează cu modulul de salarizare în care va genera automat din statele de funcţii plata cu ora pentru calcul salarii.