Programul permite controlul complet asupra datelor diferenţiat pe nivele de competenţă şi nu condiţionează prelucrarea informaţiilor dintr-o perioadă de finalizarea lucrărilor dintr-un alt interval calendaristic.

ContabSql

Modulul automatizează activitatea de evidență contabilă și permite obținerea, în orice moment, de situații exacte cu un sistem eficient de management al datelor și în conformitate cu legislația în vigoare, rezolvând toate cerințele financiar-contabile.

Funcţiunile puse la dispoziţie includ:

  • asistare la introducerea înregistrărilor contabile;
  • generarea automată de înregistrări contabile;
  • calcul şi contare automată TVA, închiderea conturilor de TVA;
  • închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli;
  • obţinerea balanţelor analitice şi sintetice cu vizualizare grafică;
  • situaţii pe parteneri pe intervale calendaristice, fişa client, situații-scadent, situații zilnice;
  • fişe de conturi, note, jurnale analitice sau sintetice, registrul jurnal, cartea mare şah;
  • divizarea evidenţei pe unităţi, subunităţi, centre de cheltuială; centralizare;