Buget

Modulul Buget permite gestiunea veniturilor şi a cheltuielilor pe bază de buget, implicând angajarea de cheltuieli impuse de bunul mers al activităţilor pe măsura realizării veniturilor estimate.

Informaţia este organizată pe exerciţii bugetare şi tipuri de bugete (surse de finanţare) şi ţine cont de clasificaţia bugetară stabilită prin lege şi împărţirea anului în trimestre.

Programul permite:

–      configurarea clasificaţiei bugetare;
–      înregistrarea prevederilor bugetare defalcate pe trimestre;
–      consolidarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
–      rectificarea bugetului fără restrângerea accesului la starea anterioară;
–      detalierea cheltuielilor pe capitole, subcapitole, articole şi aliniate pe o structură configurabilă;
–      deschideri şi repartiţii de credite pe titluri;
–      angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pe articole de buget cu întocmirea anexelor 1, 2 şi 3 şi posibilitatea listării ordinului de plată;
–      gestiunea automatizată a registrului CFP;
–      raportări specifice: execuţie bugetară, fişe de credite, cont de execuţie, etc.
–      submodulul Execuție salarii permite introducerea automată a execuției salariilor atât în execuția bugatară cât și în contabilitate
–      submodul Introducere facturi permite introducerea automată a datelor și produselor de pe o factură, informațiile urmând a se genera în ALOP, în jurnalele analitice din contabilitate, efectuandu-se atât recepția obiectelor de inventar sau a materialelor cât și recepția mijloacelor fixe.