Autorizații

Scopul sistemului informatic Autorizaţii este de a asigura un mediu informatic integrat pentru asistarea procesului de acordare a autorizaţiilor gestionate de administraţia publică.

Sistemul este compus din 3 module distincte şi anume:

 • Autorizaţii de funcţionare;
 • Autorizaţii alimentaţie publică;
 • Aviz orar funcţionare.

Prin sistemul Autorizaţii se poate realiza:

 • Evidenţa agenţilor economici;
 • Evidenţa punctelor de lucru a agenţilor economici, cu clasificarea acestora pe tipuri de unităţi;
 • Evidenţa activităţilor pe agent economic şi punct de lucru, după codurile CAEN;
 • Inregistrarea cererilor privind: autorizarea, modificarea autorizaţiilor existente;
 • Aprobarea cererilor individual / centralizat, listarea anexelor la dispoziţia de aprobare;
 • Evidenţa şi listarea autorizaţiilor de funcţionare, autorizaţiilor de alimentaţie publică și a avizelor pentru orarul de funcţionare;
 • Gestionarea facilităţilor pentru plata taxelor de autorizare;
 • Debitare automată în sistemul ImpoTax;
 • Generare automată contracte în sistemul GeCon în vederea facturării.

Aplicaţia oferă situaţii la orice dată privind autorizaţiile, după diverse criterii:

 • după starea autorizaţiei: activă, încetată sau suspendată;
 • în funcţie de orarul de funcţionare;
 • în funcţie de starea vizei – vizate sau nevizate la o anumită dată pe un anumit an;
 • situaţiile se pot scoate pe străzi, coduri CAEN, tipuri de unităţi s.a.

Cele mai relevante rapoarte ale sistemului sunt:

 • Lista cererilor depuse pentru autorizare, modificare autorizaţii, aviz orar de funcţionare;
 • Lista cererilor aprobate, cereri aprobate într-un anumit termen;
 • Listă autorizaţii și avizelor pentru orar de funcţionare emise într-o anumită perioadă;
 • Situaţia autorizaţiilor (active, suspendate, retrase) la o anumită dată,
 • Lista cererilor depuse pt eliberare;
 • Lista titularilor cu mai multe autorizaţii;
 • Lista autorizaţiilor vizate/ nevizate pe un anumit an (la o anumită dată);
 • Istoric autorizație.