Audienţe

Modulul Audiențe permite gestionarea audiențelor, respectiv înregistrarea solicitărilor, planificarea, repartizarea pe departamente și auditori și înregistrarea modului de rezolvare a audiențelor.

Modulul are următoarele funcțiuni:

  • gestionarea auditorilor și a categoriilor de probleme solicitate;
  • adăugare/modificare solicitare pentru audienta;
  • programare automata și reprogramare la cerere;
  • listarea bonului de înregistrare a solicitării care se înmânează solicitantului;
  • listarea fisei audientei care se trimite departamentelor implicate în soluționare;
  • înregistrarea modului de rezolvare a audientelor;
  • posibilitatea înregistrării unui document în modulul de circulația documentelor ca rezultat al problemei solicitate;
  • căutări după criterii complexe;
  • diverse rapoarte.