AgroRegis

Aplicaţia AgroRegis este destinată asigurării unei evidenţe unitare şi complete a terenurilor pe categorii de folosinţă şi a inventarului fiecărei gospodării agricole.

Sistemul oferă funcţiuni de gestionare pentru:

  • componenţa fiecărei gospodarii;
  • situaţia terenurilor pe care le deţin membrii gospodăriei, indiferent de titlu, pe categorii de folosinţă şi mod de utilizare;
  • evidenţa suprafeţelor cultivate cu principalele culturi şi numărul de pomi pe specii;
  • situaţia efectivelor de animale, pe specii şi categorii, existente la începutul anului;
  • situaţia clădirilor de locuit şi a celorlalte construcţii gospodăreşti;
  • mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, situaţia tractoarelor şi maşinilor agricole.

Pentru fiecare parcelă se înregistrează denumirea, numărul topografic şi categoriile de terenuri din care este compusă. Numărul de volum şi poziţia din registrul agricol, alături de numărul topografic sunt cheile de legătură care asigură integrarea modulului cu aplicaţia de impozite şi taxe.

Registrul agricol este organizat pe capitole în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.269 din 2001, permiţând configurarea formulelor pentru fiecare rând şi a componenţei capitolelor.

Opţiunile de tipărire includ fişe detaliate pentru fiecare poziţie, respectiv situaţii sintetice pe capitole, centralizatoare, precum şi listări de adeverinţe şi cereri.