Urbanism

Modulul Urbanism gestionează documentele specifice Direcțiilor de Urbanism din cadrul primăriilor și consiliilor județene – Certificate de Urbanism,  Autorizații de construire -desființare,  Avize favorabile/nefavorabile.

Aplicația poate funcționa independent sau integrat cu modulul CID (Circulația interna a documentelor).

Sistemul are următoarele funcțiuni:

 • adăugarea documentului pe baza unei cereri introduse în modulul CID sau independent;
 • completarea informațiilor specifice tipului de act inițiat și listarea documentului;
 • configurarea de opțiuni și texte predefinite pentru eficientizarea introducerii datelor;
 • căutare complexă după diferiți parametri pentru accesul rapid la un document;
 • vizualizarea regiștrilor indexați de documente pe perioade calendaristice;
 • lista autorizațiilor a căror valabilitate expiră într-o anumită lună din an și alerte pentru ele;
 • posibilitatea lucrului cu proiecte de AC și CU care apoi pot fi trecute ca definitive;
 • emiterea înștiințărilor de plată;
 • borderouri de ședință cu posibilitatea adăugării unui document sau a unui grup de documente la borderou;
 • posibilitatea vizualizării și listării borderourilor și rapoartelor în format Excel;
 • calcul de regularizare a taxei aferente Autorizațiilor de Construire, incluzând calculul dobânzilor și penalităților.

Prin integrarea cu portalul sau website-ul instituției Certificatele de urbanism și Autorizațiile de construire-desființare sunt publicate în mod automat – modulul Urbanism online.

Modulul Urbanism online are următoarele funcțiuni:

 • integrarea aplicației în site-ul instituției;
 • căutare după diferiți parametri pentru accesul rapid la un document;
 • acces autorizat la informații