StareCivila

Aplicația StareCivilă asigură întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea în sistem de ghişeu unic a actelor de stare civilă, înregistrarea actelor şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei.

Sistemul oferă funcţiuni de gestionare pentru:

 •  întocmirea şi păstrarea registrelor de stare civilă;
 • completarea, rectificarea, anularea sau reconstituirea actelor de stare civilă, precum şi orice menţiuni făcute pe actele de stare civilă şi pe actele de identitate;
 • constituirea, actualizarea şi administrarea Registrului local de evidenţă a persoanei;
 • ţinerea registrelor de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;
 • eliberare certificate de naştere, căsătorie şi deces, cărţi de identitate;
 • păstrează evidenţa cu privire la alte date privind persoana (Stagiu militar, Religie etc.);
 • înregistrare menţiuni şi modificări intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
 • să ţină registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;
 • tipărirea actelor eliberate şi a menţiunilor;
 • căutarea persoanei şi filtre de ordonare;
 • posibilităţi pentru definirea unor menţiuni noi; configurare/verificare CNP;
 • definirea ofiţerilor de stare civilă;