Situații Personal

Modulul Situații personal este un instrument software util pentru întocmirea documentelor necesare monitorizării cheltuielilor de personal, lunar sau trimestrial, prin centralizarea datelor din contabilitate şi execuţia bugetară şi prezentarea acestora în conformitate cu normele în vigoare.

Conceput într-o manieră care simplifică mult operarea, programul permite:

–      configurarea formularelor în acord cu specificaţiile legislative de ultimă oră, prin modificare directă sau import (dischetă, internet);

–      transferul datelor din execuţia bugetară respectiv balanţe contabile pentru completarea formularelor;

–      configurarea sursei şi procedurii de preluare a datelor;

–      gestionarea mai multor unităţi şi subunităţi organizate ierarhic pe structura clasificaţiei bugetare;

–      export şi import date în format electronic (xls şi dbf, inclusiv formatul pentru Direcţiile Finanţelor Publice);

–      centralizarea datelor de la instituţii în vederea raportării la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;

–      listarea documentelor în formatul impus de norme.