SIMPA

Modulul este destinat gestiunii investiţiilor de capital derulate prin proiecte finanţate din surse multiple.

Sistemul SIMPA este un instrument destinat gestiunii proiectelor din portofoliul instituţiei pentru asigurarea controlului încadrării în timp, buget şi parametrii de calitate asociaţi obiectivelor, cât şi pentru predicţia cheltuielilor de investiţii în vederea întocmirii bugetelor şi transparentizarea managementului fondurilor publice.

Prin accesul diferenţiat pe paliere de competenţă la diverse situaţii şi rapoarte compuse, precum şi prin prezentarea evoluţiei în timp a indicatorilor, sistemul este un tablou de bord care permite managementului luarea deciziilor optime privind gestiunea fondurilor precum şi transparentizarea actului managerial.

Submodulele sistemului sunt:

  1. Buget de capital şi portofoliu de proiecte

Componenta permite întocmirea portofoliului de proiecte incluzând atât proiectele pe anul în curs cât şi cele multianuale, cu ierarhizarea acestora în funcţie de criterii care le stabilesc importanţa.

  1. Managementul proiectelor

Permite definirea, planificarea, organizarea, urmărirea derulării şi întocmirea rapoartelor aferente proiectelor. Constituie un instrument de management al  proiectelor permiţând planificarea şi urmărirea derulării acestora.

  1. Invest – urmărirea financiară a derulării proiectelor de investiţii

Submodulul are în centru lista obiectivelor de investiţii organizată pe programe, cu posibilităţi de filtrare şi căutare pe criterii diverse: clasificaţie bugetară, surse de finanţare, destinaţie. Rapoartele standard ale modulului constituie un suport pentru analize sintetice şi detaliate referitoare la investiţiile gestionate de sistem.

  1. Acon – gestiunea achiziţiilor

Submodulul asigură suportul informatic necesar procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică. Aplicaţia permite întocmirea Programului anual de achiziţii şi clasificarea intrărilor în această listă după tipul achiziţiei – produse, lucrări, servicii – codul vocabularului comun CPV şi procedura de atribuire – dialog, licitaţie deschisă sau restrânsă, negociere, cerere de ofertă, concurs de soluţii.