ReSum

Aplicația ReSum asigură suport informatic destinat compartimentului Resurse Umane în vederea administrării personalului angajat, calculării drepturilor salariale cuvenite şi elaborării declaraţiilor către instituţiile de asigurări sociale.

În conformitate cu legislaţia specifică funcţionarilor publici, gestionarea angajaților se va face diferenţiat pentru: funcţionari publici; personal contractual ; personal contractual de deservire ; demnitari numiți; demnitari aleși; alte categorii de personal conform codului muncii;

Modelul organizatoric şi funcţional al instituţiei se poate elabora pe mai multe niveluri ierarhice cu specificarea fişei postului pentru completarea statului de funcţiuni. Pentru fiecare post se pot completa date ce privesc întocmirea statelor de personal , fișa postului. O serie de date se completează în mod automat ca de exemplu în cazul gradației. Aceasta se completează automat în funcție de vechimea angajatului care ocupă postul respectiv.

Unui angajat i se pot atașa unul sau mai multe contracte de muncă , fiecare dintre acestea fiind gestionat distinct. Fiecare contract poate beneficia de încă 15 sporuri cu formulă de calcul distinctă, pe lângă salar de încadrare , indemnizație de conducere , merit , vechime .

Definirea organigramei permite actualizarea datelor pe un set restrâns de personal (birou/ departament/ direcție/serviciu etc), sau pe toată instituția.

Există posibilitatea de a gestiona separat pontajul aparatului propriu față de pontajul consilierilor , separat pontaj comisii , sau alte tipuri de pontări. Totodată , pentru fiecare din aceste tipuri de pontări există posibilitatea de a face diferite listări: stat de plată,  centralizator, situație recapitulativă, etc.

La întocmirea calculului salariului pentru aparatul propriu se pot introduce :

–      Ore suplimentare (75%/100%) ; Alte sume ; Premii ; Premii 2%/10% ; Primă pensionare ; Primă concediu; Stimulente; Salar 13 ; Diverse drepturi ca și evidență distinctă (drepturi sociale , ținuta , ghișeu)

–      Reținere sindicat, cu posibilitate de calcul diferită în funcție de fiecare sindicat.

–      Rețineri CAR , Pensie Alimentară , Popriri , Garanții .

–      Concedii medicale (inițial/continuare) , calculul și gestionarea se face automat de către aplicație.

–      Ore garda , ore bloc operator , salar majorat , chemări de la domiciliu (acestea sunt utilizate de către spitale)

Pentru întocmirea calculului salariului se poate porni de la întocmirea foii de prezență (pe perioadă sau pe lună). În foaia de prezență se operează doar excepțiile de la zilele lucrate , adică :

–      concedii de odihnă ; concedii medicale ; concedii de studii ; nemotivate etc.

Tot la baza întocmirii pontajului se pot utiliza și celelalte opțiuni disponibile în aplicație :

–      Avansuri (evidență distinctă – avans concediu, salar , premii, stimulente , comisii, primă concediu ),

–      Avansuri anticipate , la fel ca și la Avansuri , se folosesc pentru luni care nu sunt încă inițializate,

–      Rețineri – orice alte tipuri de alte rețineri (ex Rate bănci , Chirii,  etc),

–      Pensie facultativă – gestionează automat pensiile facultative , pe tip asigurator în cazul în care sunt mai mulți , și face diferențierea automată a plafonului de deductibilitate (400 euro pentru 2012), suma care depășește plafonul stabilit este trecută automat de către aplicație pe sume nedeductibile,

–      Alte drepturi – acestea de regulă sunt alte sume care se pot introduce ca și evidență separată și se adună în total brut (diferențe concedii, etc).

 Aplicația ține evidența Dosarului Profesional , cu posibilitatea de transfer de sume din contractul de muncă,  pontaj, foaie de prezență pentru setul de date care este specific fiecărui formular în parte, de exemplu formularul F cu drepturile salariale.

Aplicația permite Generarea în modulul buget / contabilitate a notelor contabile, aceasta se poate reliza la nivel de nod din organigramă (departament) sau la nivel de grup.

Exportul la nivel de grup se realizează dacă în organigramă există mai multe departamente care sunt plătite din același capitol bugetar și nu există un departament în organigramă care să realizeze un total pentru ele.

Legătura automată cu aplicația de asistență socială (ASISOC) , gestionează automat contractele de muncă care se introduce în aplicația de asistență socială asistenților personali, urmând ca în aplicația de resurse umane să se întocmească doar pontajul(excepțiile de la zilele lucrate).

Rapoarte –  aplicația are posibilitatea de a întocmi state de personal , state de plată , centralizatoare , situații recapitulative , liste pentru alimentare carduri , și o serie de diverse alte listări cum ar fi : situația orelor suplimentare pe an , diverse tipuri de adeverințe , diverse liste cu totaluri , centralizatoare grupate după diverse criterii care vă pot fi de folos la diverse situații statistice. Aplicația gestionează aproximativ  270 de rapoarte .

Situații lunare / anuale – Carduri – aplicația permite generarea fișierului pentru alimentarea cardurilor (avans/rest de plată) pentru 15 bănci diferite (BCR, BRD, Transilvania, CEC, etc), de asemenea aplicația face automat generarea fișelor fiscale cât și a declarației 112 pe baza datelor introduse , fără a fi nevoie de alte editări ulterioare , de asemenea la sfârșitul anului pe pontajelor întocmite există posibilitatea de a genera automat Fișele Fiscale , fără a fi nevoie de editări suplimentare.