RDIPlanner

Modulul RDIPlanner este destinat planificării, raportării şi evidenţierii activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare, evaluării activităţii de cercetare.

Aplicația permite fiecărui cadru didactic planificarea și raportarea propriei activități în intervale prestabilite de către administratorul sistemului.

În funcție de nivelul de acces, modulul dă posibilitatea generării de rapoarte complexe legate de planificări, raportări, punctaje la nivel de universitate , organigramă, echipe de cercetare.

Este dezvoltat în tehnologie Web fiind astfel ușor accesibil prin browser, pe bază de autentificare.