MiFix

Aplicaţia MiFix oferă suportul necesar gestiunii elementelor patrimoniale, a imobilizărilor corporale şi necorporale.

Programul oferă următoarele facilităţi:

–     înregistrarea mijloacelor fixe şi gestionarea elementelor caracteristice (clasificaţia, tipul imobilizării, domeniul aparţinător, sursa de finanţare, durata de utilizare, numărul de inventar – generat în mod automat), evidenţiate pe locuri de folosinţă;

–     determinarea automată a valorilor ce le caracterizează: rata lunara de amortizare, valoarea de inventar, valoarea amortizată cumulată, valoarea rămasă de amortizat;

–     posibilitatea actualizării valorii mijlocului fix şi recalcularea valorilor specifice;

–    editarea şi listarea documentelor specifice de intrare / mişcare / ieşire, şi urmărirea evoluţiei mijlocului.

Furnizează rapoarte specifice:

–      situaţii privind amortizarea lunară;

–      liste de inventariere şi balanţe privind mişcarea mijloacelor fixe;

–      Registrul Numerelor de Inventar;

–      fişe de calcul al amortizării, de modificare a valorii, de mişcare, etc.

Operaţiunile de intrare/ieşire a imobilizărilor se fac în corelaţie cu clasificaţia bugetară şi împreună cu modul de calcul a amortizării lunare generează automat înregistrări contabile.