ListOP

Modulul ListOP asigură un control unitar şi centralizat al documentelor fiscale de tip ordin de plată pentru trezoreria statului respectiv foaie de vărsământ.

Toate ordinele de plată şi foile de vărsământ rezultate în derularea activităţilor economice ale unităţii sunt captate în acest modul care asigură, pe lângă numerotarea lor succesivă, mecanisme de completare automată sau asistată a câmpurilor în vederea listării.

Aplicaţia gestionează coduri IBAN atât pentru unitatea şi subunităţile care folosesc instrumentul cât şi pentru partenerii acestora şi oferă facilităţile:

–      selectarea codurilor IBAN din lista predefinită aferentă unităţii respectiv partenerului;

–      verificarea codurilor IBAN;

–      completarea automată a codului BIC respectiv a băncii sau trezoreriei aferente codului IBAN;

–      conversie automată a sumei din cifre în litere;

–      asistare avansată la generarea numărului de evidenţă a plăţii.

Programul permite listarea ordinelor de plată şi foilor de vărsământ individual sau în grup, în unu sau două exemplare, după un model prestabilit (conform legislaţiei) adaptabil.

Versiunea tipărită a documentului este însoţită de codul de bare 2D tip PDF417 care încapsulează datele aferente.