Invest

Aplicaţia Invest are ca scop gestionarea investiţiilor prin urmărirea derulării proiectelor care au ca scop realizarea obiectivelor investiţiilor respectiv a achiziţiilor aferente acestora.

Modulul are în centru lista obiectivelor de investiţii organizată pe programe, cu posibilităţi de filtrare şi căutare pe criterii diverse: clasificaţie bugetară, surse de finanţare, destinaţie. Pentru fiecare obiectiv sunt stocate detalii privind:

  • tipul de investiţie: de capital (achiziţii), de dezvoltare, programe de reparaţii şi întreţinere, dotări independente, alte investiţii;
  • data începerii, data finalizării – estimată şi realizată;
  • costurile estimate respectiv realizate, defalcate pe surse de finanţare.

Structurarea investiţiilor în acord cu clasificaţia bugetară asigură automatizarea calculului costurilor realizate pentru o investiţie odată cu evoluţia execuţiei bugetare. De asemenea pentru investiţiile care fac obiectul unor proiecte se pot urmări:

  • fazele proiectului;
  • contractele aferente fiecărei faze;
  • devizele şi situaţiile de lucrări.

Rapoartele standard ale modulului constituie un suport pentru analize sintetice şi detaliate referitoare la investiţiile gestionate de sistem.