GestStoc

Aplicaţia GestStoc este utilizată pentru gestionarea stocurilor de materiale, produse finite, precum şi pentru evidenţa obiectelor de inventar pe magazii şi gestiuni.
Programul permite:

–      gestionarea materialelor, obiectelor de inventar şi a altor valori, pe baza înregistrării mişcărilor (intrări/ieşiri), cantitativ şi valoric, cu actualizarea în timp real a stocurilor;

–      editarea şi listarea documentelor, în conformitate cu actele normative aplicabile: note de recepţie, bonuri de consum / casare / ieşire, bonuri de transfer, etc.

–      implementarea de nomenclatoare: tipuri de produse (în conformitate cu Clasele de conturi pentru stocuri şi producţie în curs de execuţie), furnizori, consumatori, comisii;

Furnizează rapoarte specifice:

–      centralizatoare şi desfăşurătoare pentru toate documentele editabile;

–      situaţia intrărilor / ieşirilor (detaliat sau centralizat);

–      liste de inventariere, balanţe, fişe de magazie, fişe de cont analitic pentru valori materiale, stocuri zilnice, etc.

Aplicaţia conţine şi un submodul destinat gestionării Listelor Zilnice de Alimente.

Toate operaţiunile se fac în acord cu clasificaţia bugetară economică şi cea funcţională, rezultatul acestora înregistrându-se automat în contabilitate.