eCUB Admin

eCUB Admin este un centru de management unitar al tuturor modulelor care definesc produsul eCUB

eCub Admin acoperă necesităţile fundamentale de administrare:

–      instalare şi întreţinere;

–      drepturi de acces în sistem;

–      siguranţa datelor.

La instalarea sistemului, eCUBAdmin asistă faza de ataşare şi configurare iniţială a bazelor de date. În continuare oferă suport pentru gestionarea versiunilor atât pentru aplicaţiile client cât şi ale structurii bazelor de date, fiind automatizate actualizarea acestora prin internet şi distribuirea componentelor necesare pe staţiile de lucru.

Submodulul de administrare a drepturilor de acces permite:

–      crearea grupurilor de utilizatori şi configurarea nivelelor de acces în sistem pe grupuri;

–      crearea de conturi de utilizatori şi includerea lor în grupuri specifice fiecărui modul;

–      gestiunea profilelor utilizatorilor, schimbarea parolelor de autentificare;

–      setarea accesului la anumite facilități nou oferite de IndecoSoft în aplicațiile din pachetul ECub.

Componenta pentru siguranţa datelor permite realizarea salvărilor periodice a datelor (backup), a restaurărilor în cazuri speciale,  precum şi monitorizarea consistenţei bazelor de date şi interacţiunii utilizatorilor cu acestea.