DarS

Aplicaţia Dars (Dare de seamă) este destinată automatizării procesului de întocmire a situaţiilor trimestriale şi conturilor de execuţie lunare prin preluarea şi procesarea datelor operate în modulele Contabilitate şi Buget şi raportarea în format tipărit şi electronic a acestora către Adminisraţia Financiară.

Aplicaţia este compusă din submodulele:

–      configurarea formularelor;
–      situaţii;
–      conturi de execuţie;
–      corelaţii;
–      salvări şi preluări date;
–      nomenclatoare.

Modulul este un instrument software util pentru întocmirea documentelor necesare dării de seamă trimestriale prin centralizarea datelor din contabilitate şi execuţia bugetară şi prezentarea acestora în conformitate cu normele în vigoare.

Conceput într-o manieră care simplifică mult operarea, programul permite:

–      configurarea formularelor în acord cu specificaţiile legislative de ultimă oră, prin modificare directă sau import (dischetă, internet);
–      transferul datelor din execuţia bugetară respectiv balanţe contabile pentru completarea formularelor;
–      configurarea sursei şi procedurii de preluare a datelor;
–      gestionarea mai multor unităţi şi subunităţi organizate ierarhic pe structura clasificaţiei bugetare;
–      export şi import date în format electronic (Excel, html, dbf, inclusiv formatul pentru Direcţiile Finanţelor Publice);
–      centralizarea datelor de la instituţii în vederea raportării la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;
–      calculul, respectiv verificarea corelaţiilor;
–      listarea documentelor în formatul impus de norme (bilanţuri, conturi de execuţie, anexe);