Buget Previzionar

Modulul Buget previzionar este un instrument software care permite estimarea veniturilor și cheltuielilor pe mai mulți ani pe baza indicatorilor macroeconomici a căror evoluție se prezintă în Scrisoarea Cadru pentru bugetul anului următor, scrisoare  transmisă de Ministerul Finanțelor.

Informația este organizată pe ani și pe tipuri de bugete (surse de finanțare) și ține cont de clasificația bugetară stabilită prin lege.

Programul permite:

– completarea automată a datelor cu realizările din anul precedent, atât pe venituri, cât și pe cheltuieli, datele se aduc din aplicația DarS , de pe trimestrul 4;

– completarea automată a datelor cu programul  anului  curent, atât pe venituri, cât și pe cheltuieli, datele se aduc din aplicația Buget;

– completarea automată a datelor cu propuneri și estimări pe următorii ani pe baza indicatorilor configurați în aplicație, indicatori stabiliți în Scrisoarea cadru pentru bugetul anului următor, scrisoare  transmisă de Ministerul Finanțelor.

–  export și import date în format electronic (xls si dbf, inclusiv formatul pentru Direcțiile Finanțelor Publice);

–  listarea documentelor în formatul impus de legislație.