Bilanț Lunar

Modulul Bilanț lunar este un instrument software util pentru întocmirea documentelor necesare dării de  seamă  lunare  prin  centralizarea  datelor  din  contabilitate  și  execuția  bugetară  și prezentarea  acestora  în  conformitate  cu  normele  în  vigoare.

Modulul este un instrument software util pentru întocmirea documentelor necesare dării de  seamă  lunare  prin  centralizarea  datelor  din  contabilitate  și  execuția  bugetară  și prezentarea  acestora  în  conformitate  cu  normele  în  vigoare.

Conceput  într-o  manieră  care simplifică mult operarea, programul permite:

–  configurarea  formularelor  în  acord  cu  specificațiile  legislative  de  ultimă  oră,  prin modificare directă sau import (dischetă, internet);

–  transferul  datelor  din  execuția  bugetară  respectiv  balanțe  contabile  pentru  completarea formularelor;

–  configurarea sursei și procedurii de preluare a datelor;

–  gestionarea mai multor  unități  și  subunități  organizate  ierarhic  pe  structura  clasificației bugetare;

–  export și import date în format electronic (xls si dbf, inclusiv formatul pentru Direcțiile Finanțelor Publice);

–  centralizarea  datelor  de  la  instituții  în  vederea  raportării  la  nivelul  unităților administrativ-teritoriale;

–  calculul, respectiv verificarea corelațiilor;

–  listarea documentelor în formatul impus de norme (bilanțuri, conturi de execuție, anexe).