Pentru mai multe detalii
vă rugam consultați

AsiSoc

Scopul sistemului informatic ASISOC (Asistenţă socială) este de a asigura un mediu informatic integrat pentru asistarea procesului de acordare a diferitelor tipuri de beneficii și servicii sociale facilitând gestionarea dosarelor înregistrate, generarea sumelor acordate şi plata acestor sume beneficiarilor de asistenţă socială.

Sistemul informatic de asistenţă socială gestionează dosare corespunzătoare mai multor beneficii: ajutor social lunar, alocaţie de susținere a familiei, ajutor de încălzire(energie termică, gaze naturale, lemne cărbuni şi combustibili petrolieri), ajutor de urgenţă, cantină socială, asistenţi personali, indemnizaţie pentru persoana cu handicap, alocaţie de stat, asistenţi maternali, alocaţie lunară de plasament, tichete sociale, locuințe sociale, servicii sociale.

Caracteristici:

 • Gestionarea unitară a diverselor tipuri de beneficii sociale;
 • Validări între diverse tipuri de beneficii (și în cadrul lor);
 • Nomenclator unic de persoane, o persoană se introduce o singură dată în baza de date, indiferent de numărul de beneficii;
 •  Unicitate venituri, adrese;
 • Situație trezorerie centralizată configurabilă pe diverse beneficii sociale;
 • Fișa de verificare VMG cu toate beneficiile unei persoane;
 • Păstrare istoric beneficii, persoane;
 • Fișa personală sintetică a unei persoane, raport cost/beneficiar
 • Evidența activității utilizatorilor pe tipuri de beneficii;
 • Generarea borderourilor pentru AJPS (xls);
 •  Listare Anchetă Socială (model_norme)
 •  Listare cerere (model_norme)
 •  Rapoarte statistice definite de utilizatori

Aplicaţia gestionează:

 • registre ale dosarelor de asistenţă socială pentru fiecare tip de beneficiu
 • acordarea sumelor beneficiarilor de asistenţă socială
 • nomenclatoare
 • anchete sociale