AQUA

Aplicaţia AQUA este un sistem informatic de management al apelor la nivel regional.

Sistemul Aqua  realizează toate operaţiunile necesare pentru gestionarea datelor din cadrul departamentelor de gospodărire a apelor. Sistemul are în centru o interfaţă interactivă bazată pe reprezentarea grafică a regiunii compusă din elementele de interes (reţea hidrografică, localități, infrastructura tehnică a sistemului de gospodărire a apei, drumuri, etc.). Interfața aplicaţiei este construită peste o hartă digitală interactivă care asigură un sistem funcţional de colectare, prelucrare şi management al informaţiilor şi datelor statistice disponibile în baza de date.

Aplicaţia oferă următoarele facilităţi :

 • interactivitate cu harta prin afişarea/ascunderea elementelor constituente (localităţi, râuri, drumuri, denumiri etc.), conturarea  de noi elemente (zone, reţele), căutarea şi amplasarea rapidă a elementelor în spaţiul hărţii
 • posibilitatea de divizare a întregului teritoriu în zone pentru evidenţierea unor  situaţii în cadrul rapoartelor
 • vizualizarea obiectivelor turistice, organizate în categorii, cu informaţii utile şi imagini de prezentare, structurate pe zone, parteneri, drumuri, râuri, reţele, şi localităţi
 • instrumente de măsurare distanţe între diverse elemente şi pozitionare a acestora prin intermediul coordonatelor GPS
 • monitorizarea proiectelor şi investiţiilor pentru fiecare localitate în parte
 • definirea şi reprezentarea de reţele variate(apă, electrică, gaz, internet, transport, telefonie)
 • intensitatea de manifestare a unui fenomen în funcţie de anumiţi indicatori şi a unor situaţii din rapoarte, reprezentată  prin intermediul cartogramelor
 • monitorizarea obiectivelor  prin definirea alertelor – această opţiune facilitează  luarea deciziilor, punerea în aplicare a planurilor de acţiuni şi luarea măsurilor corective
 • reprezentarea datelor în forme mixte – tabele de valori sau grafice – cu ajutorul cărora este mai bine ilustrată situaţia unor indicatori sau indici într-un anumit interval de timp;
 • diverse situaţii – evoluţia indicatorilor statistici ai unei localităţi sau a tuturor localităţilor existente în aplicaţie, situaţia hidrologică pe râuri
 • infrastructura rutieră care pune la dispoziţie reţeaua de drumuri cu obiectivele asociate

Programul este structurat pe două module: Administrare şi Aqua, aplicaţia în sine. Sistemul restricţionează accesul şi interactivitatea prin intermediul drepturilor de acces pentru fiecare din aceste module şi pentru fiecare grup de utilizatori în parte.

Reprezentarea grafică permite interpretarea rapidă şi eficientă a datelor facilitând luarea deciziilor şi conturarea concluziilor.