Acon

Modulul Acon asigură suportul informatic necesar procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Aplicaţia permite întocmirea Programului anual de achiziţii şi clasificarea intrărilor în această listă după tipul achiziţiei – produse, lucrări, servicii – codul vocabularului comun CPV şi procedura de atribuire – dialog, licitaţie deschisă sau restrânsă, negociere, cerere de ofertă, concurs de soluţii.

Etapele de derulare sunt preconfigurate în conformitate cu Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică şi includ modele de documente care trebuiesc întocmite  pentru fiecare pas al procedurii. Programul completează automat aceste modele cu datele specifice fiecărei achiziţii generând documentaţia specifică în format MS Word doc, documentele putând fi utilizate şi editate ulterior integrat sau independent de modul.

Pentru derularea procedurii se configurează criterii de eligibilitate, criterii de calificare precum şi criterii de evaluare pe baza cărora fiecare membru al comisiei va puncta ofertele.

Participanţii sunt agenţii economici care cumpără caietul de sarcini şi depun oferte. Este desemnată câştigătoare automat oferta evaluată cu punctajul cumulat maxim.